Cornelis Vreeswijk Genootschap

In ons verenigingsblad De Pijpendraaier nr. 1 van 2017 werd vermeld dat Laurens Joensen het lied

Kerstlied in Driewegen

zong bij zijn optreden in november vorig jaar bij Cornelis naast het Vrijheidscarillon.

Dit lied is zijn persoonlijke bewerking van Julvisa i Finnmarken door Dan Andersson.

Het is een ode aan Laurens’ overleden zwager Erik Larsen, van wie hij gitaar heeft leren spelen.

Hans Westin wees erop dat van dit lied ook een oudere vertaling bestaat door Huldra,

waaruit Laurens een aantal elementen heeft gebruikt bij zijn bewerking.

Hieronder volgen het origineel en beide vertalingen, zodat u zelf de overeenkomsten

en de verschillen tussen beide vertalingen kunt vaststellen:

 

Kerstlied in Finnmarken

(Julvisa i Finnmarken – Dan Andersson / Thorstein Bergman – vertaling Huldra)

Te zingen aan tafel bij donker bier

För den vinande nordan och vintern, broder

Voor de snerpende wind en de winter, broeder

för den gråande morgonens stjärna klar

voor de heldere ster van het ochtendgrauw

för vårt hem och vårt land och vår bedjande moder

voor ons huis en ons land, onze biddende moeder

för myllrande städer och istunga floder

voor beken bevroren en steden die woelen

vi höja vårt stop – och för kommande dagar

kom, hef nu de kroes – en voor komende dagen

och för kärlek och lycka som var

en voor tijden van liefde en trouw

   
   

När sjöarna ligga här frusna och döda

Nu liggen de meren in ijsdood geklonken

och yrvädren dansa i moar och slog

de sneeuwwinden wervelen over het mos

vi dricka och drömma om bäckar som flöda

Dus drink en herinner je stromen die blonken

och minna oss Terrvalaks solnedgång röda

het rood in de lucht als de zon was verzonken

och gårdar som lysa bland åbrodd och lilja

een hoeve die pronkt achter bremstruik en lelie

och skuggor som dansa i skog

en schaduw die danst in het bos

   
   

För den hårdaste skaren och bittraste vinden

Voor de bittere kou waar de ijswinden sneden

för det fattiga folket som slåss för sitt bröd

voor het straatarme volk in gevecht voor het brood

För dem som i armod bli hårda om kinden

Voor harde gezichten en honger geleden

för dukade bord och för slädar vid grinden

voor tafels gedekt en voor knerpende sleden

för sårfyllda kroppar och läkande död

voor lijven verwond en de helende dood

   
   

Försonta och glada i stjärnans timma

Verzoend en verblijd onder sterren die klaren

vi glömma att jorden blev bräddad av hat

vergetend de aarde die volliep van haat

Vi reso oss upp under stjärnor som glimma -

staan wij overeind om het uur te ervaren

omkring oss de heligas natt vi förnimma -

van de Heilige Drie en de hemelse scharen

för dem och för jorden, för himlen och oss

Voor hen, voor de aarde, de hemel en ons

våra stop vi höja, kamrat!

heffen wij onze kroes, kameraad

   

Kerstlied in Driewegen

Vertaling: Laurens Joensen

Voor de wind uit het Noorden die mensen verbroedert

Voor de heldere ster in de winternacht

Voor de peinzende vaders, de zorgzame moeders

’t is kerstmis in het land voor de gloed van het goede

Kom hef nu het glas voor de komende dag

En voor tijden van liefde en kracht.

Nu de kreken – ze liggen in stilte bevroren

En de ijswinden jagen over het sneeuwwitte land

Ik denk terug aan de kerst da ‘k jou stem nog kon horen

En meliger werden van steeds die kerstkoren

Kom schenk nog een glühwein – we drinken op jou

En op onze voor eeuwige band

Voor de mistige bergen waar de ijswinden sneden

Voor de reddende engel in hoge nood

Voor de harde gezichten van smarten geleden

Voor tafels gedekt – en voor knerpende sleden

Voor lijven vol pijn en verlossende dood

We verzoend en verwarmd onder sterren die stralen

We vergeten voor even de wind in de straat

We staan fier overeind om het uur te ervaren

Van vuur en van kracht en de hemelse scharen

Voor jou, voor de aarde, de hemel en ons

Heffen wij nu het glas, kameraad.

De Cornelis Vreeswijk Genootschap website maakt gebruik van cookies. Ook gebruiken wij Google Analytics om het bezoek te analyseren, zodat we het ontwerp en de functionaliteit van de site kunnen verbeteren.