Cornelis Vreeswijk Genootschap

Doelstelling en correspondentieadres
Doelstelling De vereniging heeft ten doel het levend houden van de muziek van wijlen Cornelis Vreeswijk en het toegankelijk maken en houden van diens werk.
Correspondentieadres Suze Groenewegplantsoen 44, 1067 DB Amsterdam
Bestuurssamenstelling
Voorzitter Pernilla Nerhov (020 4473035 / 06 19632055)
Secretaris Wim van Kooten (020 4473035 / 06 19632055)
Penningmeester Robert Stroet (06 10335940)
Archivaris Harry van Haren (035 6027446)
Overige bestuursleden VACATURE Webmaster/Facebookbeheerder/Redactie en Vormgeving Pijpendraaier 
E-mail adressen
Algemeen emailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Voorzitter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Secretaris This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Penningmeester This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestuur This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Redactie De Pijpendraaier This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kamer van Koophandel, bankrelatie en ANBI
KvK-nummer 09113775 te Arnhem
Bankrekening IBAN NL69 INGB 0003 6534 47  t.n.v. Cornelis Vreeswijk Genootschap, Amsterdam.
Omzetbelastingnummer  NL 8158.25.754.B01
ANBI-status Het Cornelis Vreeswijk Genootschap is aangewezen als culturele ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling).
 

De Cornelis Vreeswijk Genootschap website maakt gebruik van cookies. Ook gebruiken wij Google Analytics om het bezoek te analyseren, zodat we het ontwerp en de functionaliteit van de site kunnen verbeteren.